Petter Bertilsson Forsberg

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
petter.forsberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3392
Mobiltelefon:
073-6484919
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Mitt doktorandprojekt innebär i korta drag att jag undersöker hur akademiska forskning rör sig ut på en marknad. Jag är framförallt intersserad av samverkan mellan universitet och näringsliv som drivkraft för innovation och tillväxt.

Jag undervisar primärt i kursen innovationsledning 5 Hp men även i avdelningens kurser i grundläggande projektledning

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.