Susanna Tuvemo Johnson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för neurovetenskap, Åsenlöf: Fysioterapi

E-post:
susanna.tuvemo.johnson[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4779
Mobiltelefon:
070-6425067
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Universitetsadjunkt och leg fysioterapeut. Disputerade januari 2018 inom området äldres hälsa. Undervisar på fysioterapeutprogrammet och i kursen "Rehabilitering för äldre". Är kursledare/kursansvarig för kursen "Fysioterapi VI- professionsutveckling inom hälso-och sjukvård" vilken inkluderar utbildning på klinisk utbildningsavdelning (KUA). Arbetar även sedan juni 2018 som vårdutvecklare på Vårdkvalitetsavdelningen på Akademiska sjukhuset.

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanna Tuvemo Johnson
Senast uppdaterad: 2021-03-09