Santa Slokenberga

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
santa.slokenberga[AT-tecken]jur.uu.se
Mobiltelefon:
018-471 6199
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
santa.Slokenberga[AT-tecken]crb.uu.se
Telefon:
018-471 6604
Mobiltelefon:
018-471 6199
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Santa Slokenberga
Senast uppdaterad: 2021-03-09