Soheila Mohammadi

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
soheila.mohammadi[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 3687
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Kvinnokliniken, nbv, ing 95/96, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Kort presentation

Specialistläkare

Mina kurser

Biografi

Maternell near-miss audit för att förbättra obstetriken i Iran

Antalet kejsarsnitt (CS) har ökat både i utvecklingsländer och i-länder. Iran är ett medelinkomstland med en snabb ökning av CS under det senaste decenniet. Vår första studie visar att genomförande av CS audit på sjukhus var associerad med en signifikant minskning av antal CS. Audit är en systematisk utvärdering av professionell vård med syfte att förbättra vårdens kvalitet. Mitt avhandlingsarbete är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och Shahid Beheshti Medicinsk universitet i Teheran. Vi genomför near miss audit för att mäta händelser och mönster av svår maternell sjuklighet relaterat till förlossningssätt för att analysera vårdens kvalitet, samt att tillämpa förebyggande åtgärder för att förstärka en säker mödravård. Detta i syfte att studera vårdens kvalitet och därmed förbättra mödra- och förlossningsvården.

Handledare

Birgitta Essén
Carina Källestål

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.