Karen De Roo Tapper

utredare vid Studentavdelningen, Enheten för studieadministration

E-post:
karen.tapper[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1912
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Utredare vid Examensenheten, Studentavdelningen

Nyckelord: studentavdelningen examensenheten tillgodoräknande

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.