Dan Lilja

doktorand vid Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

E-post:
dan.lilja[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3277
Besöksadress:
Rum ÅNG 14133 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag doktorerar i dynamiska system med inriktning mot renormaliseringsteori.

Personlig hemsida

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Dan Lilja
Senast uppdaterad: 2021-03-09