Linnéa Fröberg Idling

Universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
linnea.froberg_idling[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1642
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag har sedan våren 2011 arbetat som adjunkt i svenska som andraspråk på institutionen. Jag jobbar i huvudsak med kurserna Basic Swedish, Swedish for Academics och FUS (Förberedande utbildning i svenska som andraspråk).

Mina kurser

Biografi

Jag har en fil.kand. i litteraturvetenskap och en fil.kand. i svenska som andraspråk. Utöver detta har jag lärarexamen i svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk samt lärarlegitimation.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.