Daniel Primetzhofer

föreståndare vid Tandemlaboratoriet

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
daniel.primetzhofer[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3040
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

As director of the tandem laboratory I aim to provide and develop tools for ion beam-based materials research to meet demands in many research fields; from basic physics to life sciences. In the ion physics group my research deals also with applied questions such as materials for smart windows & nanoelectronics with a focus on advanced in-situ analysis but also with fundamental questions such as understanding non-adiabatic phenomena in solids. Energetic ion beams are my preferred working tools

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.