Daniel Primetzhofer

föreståndare vid Tandemlaboratoriet

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
daniel.primetzhofer[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3040
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

My two main objectives: as director of the tandem laboratory I aim to provide and develop tools for ion beam-based materials research to meet demands in many research fields; from basic physics to life sciences. Second, as a research group leader I work on applied and fundamental research questions using keV and MeV ions as my preferred tools. Mr research deals e.g. with materials for smart windows or nanoelectronics or gaining understanding of non-adiabatic phenomena in ion-solid interaction.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.