Adam Andersson

Gästlärare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

Telefon:
018-471 2771
Mobiltelefon:
076-3147824
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.