Daniel Lövgren

universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
daniel.lovgren[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 2848
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Som forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktningen strategisk kommunikation - och verksam vid Institutionen för informatik och media - ligger mitt intresse i att studera hur kommunikation "går till" organisationer. Forskningsområde: organisationers kommunikation; institutionell teori; kommunikation i offentlig sektor (och relationen till "varumärket"); sociala medier.

Nyckelord: kommunikation communication social media strategisk kommunikation strategic communication public sector higher education sociala medier

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.