Per Isaksson

professor i hållfasthetslära vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

E-post:
Per.Isaksson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3027
Mobiltelefon:
070-3174194
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.