Simon Birnbaum

forskarassistent i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
simon.birnbaum[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6524
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar om social jämlikhet i strategier för att ställa om till socialt och ekologiskt hållbara städer, arbetsplatser och samhällen. Min forskning binder samman normativ politisk teori – i synnerhet rättviseteoretiska perspektiv – med empirisk forskning om välfärdsstaters förutsättningar och konsekvenser för människors livsvillkor. Jag undersöker bland annat relationen mellan offentliga trygghetssystem och arbetslivets prekarisering, t.ex. frågan om garanterad basinkomst.

Mina kurser

Biografi

Jag är docent i statsvetenskap och (sedan 2018) lektor vid Södertörns högskola. Jag är även knuten till Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Innan jag anslöt till IBF har jag varit verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (där jag disputerade 2008), Hoover Chair of Economic and Social Ethics (UCL, Louvain-la-Neuve), Stein Rokkan Centre for Social Studies (Bergen), SCAS (Uppsala), och Stockholm Resilience Centre. Jag har även varit gästdoktorand vid Department of Politics and International Relations, Oxford University.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.