Andreas Alm Fjellborg

universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Andreas.Alm.Fjellborg[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 7392
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a PhD candidate and started in the fall 2011 at the Department of Social and Economic Geography. My research interest is on issues connected to segregation and residential mobility. My thesis will predominantly be concerned with movement on the housing markets and the role of mobility in the reshaping of urban neighborhoods.

I started study Human geography at Örebro University and later moved to Uppsala to study at the Master program in Urban Studies.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.