Maria Nordengren

Administrativ chef vid Institutionen för materialvetenskap, Administration och service

E-post:
maria.nordengren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3001
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.