Maria Nordengren

Administrativ chef vid Institutionen för materialvetenskap, Administration och service

E-post:
maria.nordengren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3001
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Nordengren
Senast uppdaterad: 2021-03-09