Laia Caja Puigsubira

Nyckelord: glioblastoma oxidative stress nadph oxidases tgf-beta emt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Laia Caja Puigsubira
Senast uppdaterad: 2021-03-09