Marcus Hjortzén

systemutvecklare vid IT-avdelningen, Enheten för systemutveckling; Gemensamma Webbfunktioner

E-post:
marcus.hjortzen[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

systemutvecklare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Förvaltning och utveckling

E-post:
marcus.hjortzen[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7877
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Med rötterna i Uppsala universitets elektroingenjörsutbildning har jag arbetat inom systemutveckling sedan slutet av 90-talet. Mycket som konsult men också i produktbolag inom områden från bank och finans till telekommunikation till läkemedelsindustrin. Mitt fokus är runt utveckling med java och dess närbesläktade tekniker såsom SQL, HTML, JavaScript.

Nyckelord: systemutvecklare kiteboarding

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.