Lina M. Eriksson

timlärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
lina.eriksson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktor

Examina:

Doktorsexamen i statsvetenskap, legitimitet och ansvarsutkrävande vid krishantering av naturolyckor. Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet & Centrum för naturkatastrofslära (CNDS), Sverige.

Master i statsvetenskap, etniska konflikter och konfliktlösningar, asylinvandring och integration, Waterloo universitet, Kanada.

Politices magister i statsvetenskap, nationalekonomi och internationella utvecklingsstudier, Jönköpings internationella handelshögskola, Sverige.

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade den 20 maj, 2017 med avhandlingen Natural Disasters and National Election. Avhandlingens fokus berör två naturolyckor och tre efterföljande val. Tsunamin 2004, stormen Gudrun 2005 och riksdagsvalen 2006, 2010 och 2014. I avhandlingen undersöker jag ansvarsutkrävande gällande krishanteringen av dessa två naturolyckor och om så skett i form av minskat röststöd för den 2006 sittande Socialdemokratiska regeringen.

En nedladdningsbar introduktion till avhandlingen på engelska återfinns här, och en populärvetenskapliga sammanfattningar och mediarapportering om avhandlingen på svenska återfinns här.

Forskningsområden:

Den politiska ekonomin av naturolyckor: legitimitet och ansvarsutkrävande i krishanteringen av naturolyckor; exogena chocker och retrospektiv röstning. Asylimmigration och integration. Nationer och nationalism. Krisrespons och krishantering. Tvärvetenskaplig forskning. Experiment, effektanalyser och kausala inferenser.

Undervisning:

Under hösten 2013 samt våren och hösten 2014 undervisade jag i delkursen Medborgare och samhälle inom Statskunskap A. Sedan 2012 handleder jag uppsatser på C och Masternivå och sedan 2018 examinerar jag även regelbundet uppsatser. Studenter som är intresserade av att skriva uppsats inom något som relaterar till mina ovannämnda forskningsområden, eller närliggande områden, är välkomna att kontakta mig. Mellan 2016 och 2017 undervisade jag även på delar av den kvantitativa delen av metodkursen i Masterprogrammet i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och mellan 2008 och 2009 undervisat i delar av fleratlet statsvetenskapliga kurser vid University of Waterloo, Kanada.

Fulbright gästdoktorand 2015-2016:

År 2014 tilldelades jag ett Fulbright-stipendium med en inbjudan att besöka the Europe Center vid the Freeman Spogli Institute for International Studies vid Stanford universitet. Besöket ägde rum mellan 1 september 2015 och 31 maj 2016.

Publikationer:

Lina M. Eriksson. 2019. Election Report Sweden: The 2018 Election to the Swedish Riksdag. Scandinavian Political Studies 42(1):84-88.

Lina M. Eriksson. 2017. Natural Disasters and National Election: On the 2004 Indian Ocean Boxing Day tsunami, the 2005 Storm Gudrun and the 2006 Historic Regime Shift. Doctoral Dissertation, Department of Government, Uppsala University.

Lina M. Eriksson. 2016. Winds of Change: Voter Blame and Storm Gudrun in the 2006 Swedish Parliamentary Election. Electoral Studies 41:129-142.

Arbetspapper:

  • Waves of Blame and Winds of Change: Governance and Opportunism in Double Crisis.
  • When Trust Drowned: Waves of Blame in the 2006 Swedish Parliamentary Election.

Granskare för internationella tidsskrifter: Revista Frontera Norte, The Journal of Politics, Scandinavian Political Studies.

Konferenser, workshops, publika påverkan, forskningsvistelser & presentationer:

1 september 2016 - 31 augusti, 2017

The Nordic Political Science Association (NOPSA), August 2017, Odense, Denmark.Konferenspapper: "Natural Disaster and Voter Turnout: The Case of Storm Gudrun in the 2006 Swedish Parliamentary Election

Gästföreläsare, the Department of Journalism, Media and Communication (JMG), Gothenburg University, fall 2017: Higher seminar lecture on main findings from my dissertation.

1 september 2015 - 31 augusti, 2016

Fulbright gästdoktorand vid The Europe Center (TEC), förlagt till the Freeman Spoogli Institute for International Studies (FSI) vid Stanford University, USA. Tid för vistelsen: 9 månader, 01/09/2015 – 31/05/2016.

The American Political Science Association’s 111e årsmöte, september 2015, vid the Parc 55 Hilton, San Francisco, USA. Konferenspapper: "When Trust Drowned: Waves of Blame in the 2006 Swedish Parliamentary Election".

The 19th American Association of Behavioral and Social Sciences årsmöte i Las Vegas, februari 2016, vid the Flamingo Hotel, Las Vegas, USA. Poster: "When Trust Drowned: Waves of Blame in the 2006 Swedish Parliamentary Election ".

The Midwest Political Science Association’s 74e årsmöte i Chicago (MPSA), april 2016, vid the Palmer House Hilton, Chicago, USA. Konferenspapper: "Waves of Blame and Winds of Change: Governance and Opportunism in Double Crisis".

Berkeley – Uppsala Political Science Research Workshop, Berkeley, April 2016, UC Berkeley, USA. Conference Paper: "Introduction to the Thesis: Natural Disasters and National Election: On the 2004 Indian Ocean Boxing Day Tsunami, the 2005 Storm Gudrun and the 2006 Historic Regime Shift".

1 september 2014 - 31 augusti, 2015

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Lund, oktober 2014, Lunds universitet. Konferenspapper: "When Trust Drowned: Waves of Blame in the 2006 Swedish Parliamentary Election ".

CNDS Referensgruppsmöte, oktober 2014, Stockholm, Svenskt vatten. Presentation av avhandlingsprojekt: “Natural Disasters and National Politics”.

Forum för naturkatastrofer, Stockholm, november 2014, Försvarshögskolan. Posterpresentation: “When Trust Drowned: Waves of Blame in the 2006 Swedish Parliamentary Election ”.

Institutet för risk och katastrofreduktion (IRDR), London, England, november 2014, University College London. Forskningsbesök/nätverkande/start av tvärvetenskapligt samarbete i ett projekt mellan IRDR:s and CNDS:s doktorander.

The Midwest Political Science Association’s 73e årsmöte i Chicago (MPSA), april 2015, vid the Palmer House Hilton, Chicago, USA. Konferenspapper: "When Trust Drowned: Waves of Blame in the 2006 Swedish Parliamentary Election ".

CNDS-IRDR Doktorandnätverkande workshop om naturkatastrofer, Uppsala, maj 2015, Uppsala universitet. Presentation och abstrakt: "Natural Disasters and National Politics – Winds of Change and Waves of Blame following the 2005 Storm Gudrun and the 2004 Indian Ocean Boxing Day Tsunami".

1 september 2013 - 31 augusti 2014

Uppsala forums åttonde workshop om globala klimatförändringar: ‘Dealing with Climate Change and Natural Disasters: Loss, Damage, Adaptation and Social Justice’, Uppsala, september 2013, Uppsala universitet. konferenspapper: "Voter Blame and Storm Gudrun: The Retreat of the Social Democratic Party in the Historical 2006 Regime Shift".

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Stockholm, oktober 2013, Stockholms universitet. Konferenspapper: "Voter Blame and Storm Gudrun in the Swedish 2006 Parliamentary Election: The Retreat of the Social Democratic Party in the Historical Regime Shift".

Forum för naturkatastrofer, Stockholm, oktober 2013. Posterpresentation: “Stormen Gudrun och riksdagsvalet 2006”.

Forum för naturkatastrofer, Stockholm, oktober 2013. Posterpresentation med Adam Dingwell: “Vulkanaska – en riskbild för Sverige och Europa”.

Mötesplats Samhällssäkerhet, Stockholm, november 2013. Posterpresentation: “Stormen Gudrun och riksdagsvalet 2006”.

Mötesplats Samhällssäkerhet, Stockholm, november 2013. Posterpresentation med Adam Dingwell, CNDS: “Vulkanaska – en riskbild för Sverige och Europa”.

Instituto de Geociencias, Panamas universitet, Panama City, februari 2014. Tvärvetenskaplig forskningsvistelse om två veckor. Presentation: “Winds of Change: Voter Blame and Storm Gudrun in the 2006 Swedish Parliamentary Election".

The Midwest Political Science Association’s 72a årsmöte i Chicago (MPSA), april 2014, vid the Palmer House Hilton, Chicago, USA. Konferenspapper: "Winds of Change: Voter Blame and Storm Gudrun in the Historical 2006 Regime Shift of the Swedish Parliamentary Election".

Berkeley – Uppsala statsvetenskaplig forskningsworkshop, Berkeley, maj 2014, UC Berkeley, USA. Konferenspapper: "Drowning the Trust: Waves of Blame in the 2006 Swedish Parliamentary Election".

IRDR konferens 2014 om integrerad riskforskning gällande katastrofer: 'A Tool for Sustainability', Peking, Kina, juni 2014. "Winds of Change: Voter Blame and Storm Gudrun in the Historical 2006 Regime Shift of the Swedish Parliamentary Election".

Aon Benfield 'Impact Forecasting Revealed Conference', London, England, juni 2014. Deltagare/nätverkande/rapportering om frågor av relevans för CNDS.

1 september 2012 - 31 augusti 2013

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Växjö, september 2012, Linné universitetet. Konferenspapper: "On Natural Disasters: Acts of God or Accountability Issues?".

'The Impact of Religion Conference, Challenges for Society, Law and Democracy', Uppsala, maj 2013, Uppsala universitet. Konferenspapper med Jasmina B. Nedevska: "Did Bible-belt Communities Respond more Efficiently to Gudrun?".

1 september 2011 - 31 augusti 2012

Forum för naturkatastrofer, Uppsala, maj 2012. Posterpresentation: “Democracy and Emergency Response Policy”.

'Final Annual Review Meeting in Guatemala City for the program: "Research Capacity Building in Nature-Induced Disaster Mitigation in Central America during 2008-2010".' Guatemala City, Guatemala, maj 2012. Presentation: “Does public trust in institutions matter for retrospective accountability? The Swedish Case of Gudrun”. Netverkande/representation av SENDIM och CNDS.

Metodinternat för statsvetenskapliga doktorander, Höör, juni 2012, Lunds universitet. Konferenspapper: "On Accountability and Natural Disasters".

Världskonferensen om katastrofhantering, Toronto, Kanada, juni 2012. Deltagare/nätverkande.

Uppsala-Bern-Berkeley workshop, Uppsala, augusti 2012, Uppsala universitet. Konferenspapper: "On Natural Disasters: Acts of God or Accountability Issues?”

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.