Camilla Ekwall

Universitetsadjunkt vid Institutionen för neurovetenskap, Åsenlöf: Fysioterapi

E-post:
camilla.ekwall[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4773
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Uuniversitetsadjunkt vid Fysioterapeutprogrammet

Kliniska tjänstgöring vid Fysioterapeutmottagningen (neurologi, ÖNH), Akademiska sjukhuset.

Specialist i neurologisk fysioterapi.

Kursansvar:

  • Neuroanatomi samt smärt- och stressfysiologi 7,5 hp
  • Fysioterapi IVa: Rehabilitering och habilitering 18,5 hp

Uppdrag:

  • Internationaliseringsfrågor; Internationell samordnare vid Fysioterapeutprogrammet

Fördjupningsområde:

Huntington´s sjukdom, perifer facialispares.

Nätverk:

Huntington`s disease network

Mina kurser

Biografi

Jag har varit fysioterapeut i 30 år och tycker mycket om mitt yrke. Jag har specialiserat mig inom det neurologiska området, och där fördjupat mig inom: Huntington´s sjukdom, perifer facialispares, craniofaciella problem, nackproblem, yrsel och obalans, huvudvärk, perifera nervskador.

Pedagogik är också ett stort intresseområde för mig. Jag tycker mycket om att undervisa i olika former, och är en van föreläsare och utbildningsarrangör. Vid Uppsala universitetet har jag undervisat som timanställd i flera år, men är nu universitetsadjunkt inom framförallt områdena rehabilitering, neurologi, neuroanatomi, smärt- och stressfysiologi.

Min forskning har fokuserat Huntington´s sjukdom. Min magisteruppsats handlade om fysioterapi vid Huntington´s sjukdom, och jag har även fått en artikel publicerad inom detta område. Jag är med i ett europeiskt nätverk för Huntington´s sjukdom, där jag är aktiv inom en fysioterapeutisk arbetsgrupp samt arbetar med en forskningsdatabas inom nätverket.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.