Mattias Öhman

forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
mattias.ohman[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6505
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

gästlärare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

E-post:
Mattias.Ohman[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Affilierad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

E-post:
mattias.ohman[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare i hälsoekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Jag är associerad med Uppsala Center for Fiscal Studies samt Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Under hösten 2019 är jag gästforskare vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Personlig hemsida: www.mattiasohman.se

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.