Varun Maturi

postdoktor vid Institutionen för farmaci, Läkemedelsformulering

E-post:
varun.maturi[AT-tecken]farmaci.uu.se
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA

forskare vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Molekylär Neurofarmakologi

Besöksadress:
Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 591
751 24 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.