Tommy Andersson

expert vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
tommy.andersson[AT-tecken]nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Gästlärare vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
tommy.andersson[AT-tecken]umu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09