Linda Moberg

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
linda.moberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Linda.Moberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3746
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Moberg är Doktor i statskunskap och arbetar som forskare i gruppen Hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Hon är också affilerad till Statsvetenskapliga institutionen, där hon genomför merparten av sin undervisning.

Mobergs forskningsintressen kretsar kring studiet av välfärdsstaten och styrningen av den offentligt finansierade servicesektorn. Framför allt är hon intresserad av hur privatisering och ökad valfrihet påverkar välfärdens kvalitet och styrning. I sin avhandling studerade Moberg hur införandet av marknadiseringsreformer i svensk äldreomsorg förändrade relationen mellan medborgarna, personalen och staten, samt vilka effekter denna relationsförändring har fått för hur kvalitet säkerställs inom sektorn.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.