Yaffa Epstein

forskare vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Yaffa.Epstein[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7645
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jur. lic., Uppsala Universitet; Jur. Dr., Uppsala Universitet

Intresseområden

Miljörätt, Rättsfilosofi, Rättshistoria, Spelteori, EU-rätt, Mötet mellan naturvetenskap och rättsvetenskap

Undervisning

Terminskurs 6 (EU-rätt & miljörätt), Allmän rättslära, Rättshistoria

Föreläsningar inom: Democracy and Human Rights in European Context, EU Environmental Law, Miljörätt för civilingenjörer

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.