Simon Larsson

gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
simon.larsson[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 5749
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mitt nuvarande projekt Ett exempel för alla tider? Historieteorin i samtida ekonomiskt tänkande arbetar utifrån frågan om vilka tidsperskeptiv som impliceras av de ekonomiska vetenskaperna, särskilt nationalekonomin. Syftet är att skapa en kontaktyta mellan humanistisk historieteori och den i vår tid mycket inflytelserika ekonomiska idésfären. Projektet finansieras av Riksbanens Jubileumsfond.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.