Kristina Asker

Universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk, Språkverkstaden

E-post:
kristina.asker[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6803
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: onsdag 11-12

Kort presentation

Jag är studierektor för Språkverkstaden och undervisar i ämnet Svenska som andraspråk B.

Mina kurser

Biografi

Språkverkstaden

Jag är studierektor för Språkverkstaden och har också speciellt ansvar för språkhandledningen av studenter med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Dessa studenter ger jag enskild handledning samt anordnar föreläsningar och workshoppar om studieteknik för.

Inom ramen för mitt arbete i Språkverkstaden föreläser jag om akademiskt skrivande och studieteknik för olika utbildningar samt ger språkhandledning till studenter inom en mängd utbildningar på Uppsala universitet. På Institutionen för nordiska språk undervisar jag på delkursen "Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling" inom Svenska som andraspråk B och handleder ibland B- och C-uppsatsstudenter i ämnet Svenska som andraspråk. För övrigt skriver jag läromedel i svenska som andraspråk.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.