Sarah Schwarz

Universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk, Språkverkstaden

E-post:
sarah.schwarz[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6450
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3L, hus 16 plan 1
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Som lektor på Språkverkstaden handleder jag studenter som vill ha hjälp med akademisk engelska. Jag ger också kvällskurser i muntlig framställning på engelska för internationella studerande. Jag har kandidatexamen i språkvetenskap, TESOL-certifiering (vilket innebär att jag är utbildad lärare i engelska som främmande språk), och doktorsexamen i engelsk språkvetenskap. Jag forskar om engelskans utveckling och om språkideologi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sarah Schwarz
Senast uppdaterad: 2021-03-09