Sarah Schwarz

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk, Språkverkstaden

E-post:
sarah.schwarz[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6450
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Som lektor på Språkverkstaden handleder jag studenter som vill ha hjälp med engelska. Jag har också kvällskurser i muntlig framställning på engelska för internationella studerande och undervisar i fonetik och fonologi på Språkvetarprogrammet. Jag har kandidatexamen i språkvetenskap, TESOL-certifiering (vilket innebär att jag är utbildad lärare i engelska som främmande språk), och doktorsexamen i engelsk språkvetenskap. Jag forskar om engelskans utveckling och om språkideologi.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.