Karl Berglund

forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
karl.berglund[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
karl.berglund[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 4189
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag disputerade i december 2017 på en kvantitativt orienterad avhandling om det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur. Därefter har jag främst inriktat mig mot datorstödda metoder för storskalig litteraturforskning, för närvarande som forskningsledare för projektet "Patterns of Popularity: Towards a Holistic Understanding of Contemporary Bestselling Fiction” (VR, 2020–2023).

Är sedan maj 2018 anställd som bibliotekarie med inriktning digital metoder vid Uppsala universitetsbibliotek.

Nyckelord: digital humanities sociology of literature publishing studies distant reading readership studies

Mina kurser

Biografi

Kort CV

  • Forskare, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2018–
  • Bibliotekarie inriktning digitala metoder, Uppsala universitetsbibliotek, 2018–
  • FD i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2017
  • Doktorand i litteraturvetenskap, 2011–2017
  • FM i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, 2010
  • Bibliotekarie, Nobelmuseets forskningsbibliotek, 2009–2011
  • Biblioteksassistent, Stockholms universitetsbibliotek, 2007–2010

Forskningsintressen

Litteratursociologi, digital humaniora, digitala metoder, kvantitativa metoder, bokhistoria, förlagsstudier och modern bokmarknad, kriminallitteratur, populärlitteratur.

Forskning

Pågående forskning

Patterns of popularity: Towards a holistic understanding of contemporary bestselling fiction (research project, funded by the Swedish Research Council 2020–2023)

Crime fiction and the international publishing industry (book chapter, Cambridge Companion to World Crime Fiction)

Literary genres in contemporary publishing (article, aimed for EJCS)

Better in English? Tracking the trans-editing process of Stieg Larsson with textual alignment (article)

Bestsellers and bestlisteners: Mapping book consumption in the digital age (article)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.