Erik Bengtson

forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Erik.Bengtson[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6181
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Rum EP 6-K1009 Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

forskningskoordinator vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
erik.bengtson[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Kort CV

 • Disputerad i retorik, VT 2019
 • Antagen till forskarutbildning i retorik vid Uppsala universitet, ht 2011.
 • Fil. mag. i retorik, Södertörns högskola, 2008.
 • Högskoleadjunkt i retorik, Södertörns högskola, 2009-2011.
 • Brevsvarare, Regeringskansliet, 2006-2009.

Redaktörsuppdrag

(2015). Förledd och förtjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet, (Med Frida Buhre) Södertörn retoriska studier 3, Huddinge: Södertörns högskola.

Skrifter

(2019) The Epistemology of Rhetoric: Plato, Doxa and Post-Truth. Diss. Litteraturvetenskapliga institutionen, avdelningen för retorik, Uppsala Universitet.

(2019) ”Choices that matter: On the symbolic and the non-ethical as strengths in the philosophy of symbolic forms and contemporary rhetoric” (med Mats Rosengren), Rhetorica, A Journal of the History of Rhetoric, vol 37, nr. 2, 198-206.

(2017) "An Anthropological Case for Cassirer in Rhetoric" (med Mats Rosengren), submitted to Rhetorica A Journal of the History of Rhetoric, July 2015. Accepted in February 2016.

(2017) "The Concept of Doxa in the European Reinvention of Rhetoric" I: Gutenberg, N. & Fiordo, R. (red) (2017) Rhetoric in Europe: Philosophical Issues, Rhetorik in Europa, Band 1, Berlin: Frank & Timme, s. 79-87.

(2015) ”Introduktion: Den kritiska blicken ” (med Frida Buhre), I: Bengtson, E. & Buhre, F.(red) (2014). Förledd och förtjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet, Södertörn retoriska studier 3, Huddinge: Södertörns högskola. [Under utgivning]

(2015) ”Vad är retorikvetenskap? Strömningar, utmaningar och en arbetsdefinition” , I: Bengtson, E. & Buhre, F.(red) (2015). Förledd och förtjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet, Södertörn retoriska studier 3, Huddinge: Södertörns högskola. [Under utgivning]

(2012). ”Den mytiska argumentationsbasen: Roland Barthes mytbegrepp i retorisk argumentationsteori”. Rhetorica Scandinavica (62), 38-56.

(2008). Myten som argumentationsbas – att övertyga någon som ser världen på ett annat sätt, Södertörns högskola, webbpublicerad magisteruppsats, 30hp:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-1824

(2007). Ansiktshot och ethos i tv-dueller, 2007. Södertörns högskola, kandidatuppsats, 15 hp.

Populärvetenskapliga publikationer

(2014) ”Den politiska debatten – en komplex retorisk situation” Retorikmagasinet 54.

(2014) Bengtson, E. ” De blåögda frivilligtanternas skuggvärld” Retorikmagasinet 51/52.

Konferensmedverkan

”The concept of doxa in the European reinvention of rhetoric”, vid International Conference 2013- Rhetoric in Europe, 9-13/10 2013. Universität des Saarlandes, Saarbrücken. (paper-presentation)

”Fallet intellectio – utbildning, bildning, tradition?”, vid den femte nordiska konferensen för retorikforskning, Lund 15-17 oktober 2014. (paper-presentation)

Medverkan i massmedier

Om begreppet ansvar i svensk politisk retorik. Intervjuad. Kulturnyheterna, SVT. 4 december 2014.

Om valaffischer och slutdebatten mellan toppkandidaterna i Uppsalas kommunval, Direktsänd intervju under valvaka. 24UNT (webb och lokal-tv). 14 september 2014.

Analys av slutdebatten mellan toppkandidaterna i Uppsalas kommunval. Intervjuad. Uppsala nya tidning (UNT). 12 september 2014.

Om den politiska retorikens utveckling under 1900-talet. Intervjuad. Kulturnyheterna, SVT. 10 september 2014.

Analys inför och efter utfrågning av Fredrik Reinfeldt. Direktsänt panelsamtal. 24UNT (webb och lokal-tv). 8 april 2014.

Analys av migrationsminister Tobias Billströms ”blond och blåögd”-uttalande, ett år efter skandalen. Intervju. OBS, Sveriges radio, P1. 4 april 2014.

Analys inför och efter utfrågning av Stefan Löfven. Direktsänt panelsamtal. 24UNT (webb och lokal-tv). 2 april 2014.

Forskning

Forskningsintressen

Allmänna forskningsintressen

 • Semiotik
 • Politisk retorik
 • Retorisk argumentationsteori
 • Begreppshistoria
 • Ideologi/myter/doxa
 • Antik grekisk retorik

Särskilda forskningsintressen

 • Ernst Cassirers Philosophie der Symbolischen Formen
 • Roland Barthes semiotiska tänkande
 • Valretorik och valdebatter
 • Rasistisk respektive antirasistisk retorik
 • Bruket och betydelsen av begreppen ”doxa” och ”intellectio”
 • Retorikdiskussionen hos Platon och Isokrates.

Pågående forskning

Mytisk argumentation (avhandling)

Målet med detta avhandlingsprojekt är att utveckla en retorikvetenskaplig teori om argumentation grundad i en samtida semiotisk förståelse av myter. Den teoretiska diskussionen förs primärt med hjälp av Roland Barthes Mythologies, Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, samt en retorikvetenskaplig diskussion om kunskap utifrån begreppet doxa.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.