Emma Oljans

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Global hälsa - implementering och hållbarhet

E-post:
emma.oljans[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Emma Oljans, disputerat i didaktik, vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, tidigare anställd vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om olika sätt att se på matens betydelse för hälsa, didaktiska urvalsprocesser, samt diskursivitet i relation till teorier om hälsa. Verksam forskare inom UGHRIS (Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability) med fokus på Global hälsa och hållbar matkonsumtion.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emma Oljans
Senast uppdaterad: 2021-03-09