Ernesto Vargas Catalan

1:e forskningsing vid Institutionen för teknikvetenskaper, Myfab Uppsala

E-post:
Ernesto.Vargas[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 4686
Mobiltelefon:
072-9999246
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.