Ernesto Vargas Catalan

1:e Forskningsing vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
ernesto.vargas[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 4686
Mobiltelefon:
072-9999246
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.