Marie Lange

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering

E-post:
marie.lange[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

timlärare vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
marie.lange[AT-tecken]ikv.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Lärare i hem- och konsumentkunskap och F.D i kostvetenskap.

Mitt forskningsområde handlar om lärande och kommunikation kring mat och då speciellt kring säker mat. Deltar nu i ett projekt kring säker mat för utsatta grupper som löper en ökad risk för ohälsa.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.