Zahra Atena Khaji

Postdoktor vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
zahra.khaji[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7235
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.