Maja Bodin

Postdoktor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
maja.bodin[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Nyckelord: reproduktiv hälsa familjeplanering graviditetsplanering genus fertility awareness reproductive decision-making

Mina kurser

Biografi

Jag är legitimerad sjuksköterska och barnmorska, och har även en master i global hälsa. I maj 2018 disputerade jag med en tvärvetenskaplig avhandling (medicin/genus) som handlar om graviditetsplanering och fertilitet, med fokus på mäns kunskaper och tankar om reproduktion. Just nu gör jag en postdok vid Malmö universitet, inom ramen för det dansk-svenska forskningssamarbetet ReproUnion 2.0. Under våren 2021 kommer jag att börja som postdoktor vid Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Forskning

Min forskning handlar om familjeplanering, hälsa och fertilitet, och vilka faktorer som har betydelse för om/när personer får barn.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.