Sanna Thorslund

Universitetsadjunkt (Tjänstledig) vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
sanna.thorslund[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 2723
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2018-09-01 - 2022-08-31

doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Sanna.Thorslund[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2604
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i civilrätt.

Avhandlingsprojektets preliminära titel är "Familjen och borgenärerna". Syftet är att undersöka samspelet mellan de familjerättsliga och förmögenhetsrättsliga regelverken, med särskilt fokus på borgenärsfrågor.

Undervisar i familjerätt och sakrätt på terminskurs 3.

Nyckelord: civilrätt insolvensrätt familjerätt obeståndsrätt förmögenhetsrätt

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.