Fredrik Rosqvist

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
fredrik.rosqvist[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning är huvudsakligen inriktad på hur olika sorters fett kan påverka kroppssammansättningen och fördelningen av kroppsfettet; främst genom interventionsstudier på människor men också epidemiologiskt. Har en grundutbildning som nutritionist/näringsfysiolog med molekylär inriktning. Särskilt intresserad av fettsyrametabolism och fettsyrors roll som signalmolekyler.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.