David Håkansson

professor i nordiska språk, forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
david.hakansson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6393
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: måndag 11-12

Kort presentation

Jag är professor i nordiska språk vid Uppsala universitet. Min forskning omfattar fr.a. språklig variation och förändring såväl från ett nutida som från ett historiskt perspektiv, men jag är också intresserad av den nordiska språkvetenskapen ur ett metaperspektv. Jag undervisar dels i grammatik och språkhistoria på olika nivåer, dels i teori och metod.

Från den 1 januari 2019 är jag prefekt för institutionen.

Under 2013–2018 var jag ledamot i Sveriges Unga Akademi.

Foto: E. Thor/SUA

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Kortfattad meritförteckning

 • Samhällsvetenskaplig linje, Söderportskolan, Kristianstad. 1994–1997.
 • Fil. mag (svenska/tyska), Lunds universitet. 2002.
 • Fil. dr (nordiska språk), Lunds universitet. 2008.
 • Docent (nordiska språk), Uppsala universitet. 2012.
 • Amanuens, Inst. för nordiska språk, Lunds universitet. 2002.
 • Doktorand (med utbildningsbidrag och doktorandtjänst), Lunds universitet. 2003–2008.
 • Timlärare/Universitetsadjunkt, Lunds universitet. 2003–2008.
 • Universitetslektor, Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet). 2008–2009.
 • Postdoktorstipendiat, Köpenhamns universitet/Lunds universitet. 2009–2010.
 • Forskarassistent i nordiska språk, Uppsala universitet. 2010–2014.
 • Forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. 2014–
 • Universitetslektor i svenska språket, Uppsala universitet. 2015–2018.
 • Professor i nordiska språk, Uppsala universitet. 2018–

Övriga uppdrag

 • Lärarrepresentant i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för nordiska språk. 2013–
 • Redaktör för Språk & stil. 2017–

Tidigare uppdrag (i urval)

 • Redaktionssekreterare för Studia Linguistica (Wiley-Blackwell). 2009–2017.
 • Studierektor för forskarutbildningen i nordiska språk. 2012–2016.
 • Ledamot i Sveriges unga akademi. 2013–2018.
 • Ställföreträdande prefekt för Institutionen för nordiska språk. 2016–2018.
 • Biträdande prefekt för Institutionen för nordiska språk. 2017–2018.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.