David Håkansson

Professor i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
david.hakansson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6393
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: efter överenskommelse

Kort presentation

Jag är professor i nordiska språk. Min forskning omfattar fr.a. språklig variation och förändring såväl från ett nutida som från ett historiskt perspektiv, men jag är också intresserad av den nordiska språkvetenskapen ur ett metaperspektv. Jag undervisar dels i grammatik och språkhistoria på olika nivåer, dels i teori och metod.

Under flera år har jag haft ledningsuppdrag (bl.a. som prefekt) och jag är från 2021 prodekanus för Språkvetenskapliga fakulteten och vice ordförande i fakultetsnämnden.

Akademiska meriter: FD, docent

Kortfattad meritförteckning

 • Samhällsvetenskaplig linje, Söderportskolan, Kristianstad. 1994–1997.
 • Fil. mag. (svenska/tyska), Lunds universitet. 2002.
 • Fil. dr (nordiska språk), Lunds universitet. 2008.
 • Docent (nordiska språk), Uppsala universitet. 2012.
 • Amanuens, Inst. för nordiska språk, Lunds universitet. 2002.
 • Doktorand (med utbildningsbidrag och doktorandtjänst), Lunds universitet. 2003–2008.
 • Timlärare/Universitetsadjunkt, Lunds universitet. 2003–2008.
 • Universitetslektor, Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet). 2008–2009.
 • Postdoktorstipendiat, Köpenhamns universitet/Lunds universitet. 2009–2010.
 • Forskarassistent i nordiska språk, Uppsala universitet. 2010–2014.
 • Forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. 2014–2021.
 • Universitetslektor i svenska språket, Uppsala universitet. 2015–2018.
 • Professor i nordiska språk, Uppsala universitet. 2018–

Övriga uppdrag

 • Prodekanus för Språkvetenskapliga fakulteten. 2021–
 • Vice ordf. i Språkvetenskapliga fakultetsnämnden. 2021–
 • Ordförande i Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp. 2021–
 • Redaktör för Språk & stil. 2017–

Tidigare uppdrag (i urval)

 • Redaktionssekreterare för Studia Linguistica (Wiley-Blackwell). 2009–2017.
 • Studierektor för forskarutbildningen i nordiska språk. 2012–2016.
 • Medlem av akademiledningen i Sveriges unga akademi. 2016–2018.
 • Ställföreträdande prefekt för Institutionen för nordiska språk. 2016–2018.
 • Biträdande prefekt för Institutionen för nordiska språk. 2017–2018.
 • Lärarrepresentant i styrelsen för Institutionen för nordiska språk. 2013–2018.
 • Prefekt för Institutionen för nordiska språk. 2019–2021.
 • Ordförande i styrelsen för Institutionen för nordiska språk. 2019–2021.

Handledning på forskarnivå

Handledare för doktoranderna Matilda Edgren, Adam Horn (bitr.) och Therese Landh (bitr.).

Disputerade doktorander:

 • Solveig Malmsten: Dativ i modern färöiska: en fallstudie i grammatisk förändring. Uppsala universitet 2015 (bitr.).
 • Mikael Kalm: Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan: en synkron och diakron undersökning. Uppsala universitet 2016 (bitr.).
 • Adrian Sangfelt: Syntaktiska strukturer i tiden: OV- och bisatsledföljd i svenskans historia. Uppsala universitet 2019.

Priser och utmärkelser

 • Lunds universitets studentkårs pris för utmärkta lärarinsatser inom utbildningen. Lunds universitet 2006.
 • Beskowska stipendiet. Kungl. Vitterhetsakademien 2009.
 • Kockska belöningen. Lunds universitet 2009.
 • Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare. 2009.
 • Oscarspriset. Uppsala universitet 2012.
 • Luttemanska stipendiet. Uppsala universitet 2017.

Forskningsprojekt

Från den 1 januari 2021 är jag ledare för projektet Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930 som bedrivs med stöd av Vetenskapsrådet.

Medlem av redaktionsråd/motsv.

Övrigt

 • Ledamot av Sveriges Unga Akademi 2013–2018.
 • Ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 2019–.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

David Håkansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09