David Sköld

universitetslektor , Docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
David.Skold[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3560
Mobiltelefon:
070-7530996
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.