Susanne Hetty

1:e forskningsing vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism

E-post:
susanne.hetty[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
072-3030614070-4250562
Mobiltelefon:
072-3030614
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet hus R3, våning
Dag Hammarskjölds väg 20
75185 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet hus R3, våning
75185 Uppsala

gästforskare vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Per-Ola Carlsson

Mobiltelefon:
072-3030614
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.