Rebecka Millhagen

doktorand vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
rebecka.millhagen[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 5783
Fax:
018-471 2892
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Avhandlingsprojekt: "Monument, minne, museum. Stockholms slott under 1900-talet".
Intresseområden: 1800- och 1900-talens arkitekturhistoria, restaureringshistoria, historiebruk, historiografi, narrativitet.
Verksam som redaktör och förläggare med inriktning på konst- och arkitekturhistoria.
Magisteruppsats: I Tessins anda. En studie av Ivar Tengbom som slottsarkitekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rebecka Millhagen
Senast uppdaterad: 2021-03-09