Anders Brantnell

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
anders.brantnell[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7055
Mobiltelefon:
072-9999825
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Affilierad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

E-post:
anders.brantnell[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999825
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Lecturer at Uppsala University, Department of Engineering Sciences.

Research interest in the following fields:

  • Innovation and implementation processes in health care
  • University-based innovations
  • Institutional logics, institutional theory
  • Innovation actors

Teaching in the following courses:

  • Health Innovation: An Interdisciplinary Approach
  • Implementation of Complex Innovations in Health Care
  • Qualitative and Quantitative Methods
  • Innovation Management
  • Product Development

Akademiska meriter: medicine doktor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Brantnell