Gustav Sigeman

projektkoordinator vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

Mobiltelefon:
070-1679409
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

projektkoordinator vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
gustav.sigeman[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 2549
Mobiltelefon:
070-1679409
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: Pol mag

Utbildning

Politices Magisterexamen 1997 vid Uppsala universitet

Yrkeserfarenhet

Revisionskonsult vid Komrev 1998-2005

EU-specialist PricewaterhouseCoopers 2006-2010

EU-koordinator vid Uppsala universitet 2010-ff

Involverad i 34 EU-finansierade projekt inom FP7, Horisont 2020 och Justice-programmet

Koordinator för internationell konferens i Uppsala 19-20 April 2012. Bland talarna fanns Gunnar Hökmark, ledamot i Europaparlamentet samt tre representanter från Europeiska Kommissionen

Utsedd som representant för ett nationellt nätverk för EU-koordinatorer med särskilt ansvar för samhällsutmaningen Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen i Horisont. Tidigare ansvarig för Säkerhet i FP7.

Rådgivare till Guild of European Research Intensive Universities

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gustav Sigeman