Andreas Nord

biträdande universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
andreas.nord[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6879
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Filosofie doktor i nordiska språk 2009 (Stockholms universitet). Docent i nordiska språk 2014 (Göteborgs universitet). Biträdande universitetslektor i svenska språket vid Uppsala universitet sedan 2017. Från hösten 2020 deltidstjänstledig för arbete som gästprofessor i svenska språket vid Karlstads universitet.

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade i ämnet nordiska språk år 2009 med en texthistoriskt inriktad avhandling vid Stockholms universitet, men har därefter framför allt forskat om myndighetsspråkvård, myndighetskommunikation och skrivande i arbetsliv och högre utbildning. Jag är för närvarande tjänstledig från en anställning som universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet, där jag också antogs som docent i nordiska språk 2014. Jag arbetar sedan hösten 2017 som biträdande universitetslektor i svenska språket vid Uppsala universitet, med särskilt forskningsfokus på akademiskt skrivande och skrivande i högre utbildning. Från hösten 2020 är jag på deltid gästprofessor i svenska språket vid Karlstads universitet.

Forskningsintressen: språkbruk i arbetslivet, skrivande i högre utbildning/akademiskt skrivande, skolans texter och skrivande, fackspråk och professionellt språk, myndighetskommunikation, läromedelsforskning, språkvård/språkplanering/språkpolitik.

Forskning

Pågående projekt:

  • "Att bygga professionell identitet genom skrivande" med Siv-Britt Björktomta (CESAR, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet).
  • "Det kommunala tjänsteutlåtandet – en okänd men central förvaltningsgenre" (med Karin Helgesson (Göteborgs universitet)
  • "Exjobb på tröskeln mellan akademins och arbetslivets skrivande" med Erik Falk (Uppsala universitet) och Jack Fägrell (Uppsala universitet)
  • "Terminologiarbetets möten" med Ylva Byrman (Göteborgs universitet) och Marie Sörlin (Uppsala universitet)
  • Nätverket ROALS (”Research on the Organizing of Academic Literacy Support and Scaffolding in Swedish Higher Education”) med Ann-Marie Eriksson (Göteborgs universitet), Maria Eklund Heinonen (Södertörns högskola), Camilla Grönvall Fransson (Karlstads universitet), Ingrid Lennartson-Hokkanen (Stockholms universitet) och Marie Nelson (Stockholms universitet). Inom nätverket planeras forskning om svenska språkverkstäder.

Avslutade projekt (2017–2019):

  • Inventering av det akademiska skrivande inom utbildningar på en institutionen (med Maria Eklund Heinonen och Ingrid Len­nartson-Hokkanen 2017–2018). Rapporten "Mer än text och ord".
  • Läsa på skärm och på papper – olika sidor av samma mynt? En jämförelse av svar på öppna frågor i PIRLS och ePIRLS (med Maria Westman 2018).


Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.