Andreas Nord

biträdande universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
andreas.nord[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6879
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Biträdande universitetslektor i svenska språket. Filosofie doktor i nordiska språk 2009 (Stockholms universitet), docent i nordiska språk 2014 (Göteborgs universitet).

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade i ämnet nordiska språk år 2009 med en texthistoriskt inriktad avhandling vid Stockholms universitet, men har därefter framför allt forskat om myndighetsspråkvård, myndighetskommunikation och skrivande i arbetsliv och högre utbildning. Jag är för närvarande tjänstledig från en anställning som universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet, där jag också antogs som docent i nordiska språk 2014. Jag arbetar sedan hösten 2017 som biträdande universitetslektor i svenska språket vid Uppsala universitet, med särskilt forskningsfokus på akademiskt skrivande och skrivande i högre utbildning.

Forskningsintressen: språkbruk i arbetslivet, skrivande i högre utbildning/akademiskt skrivande, skolans texter och skrivande, fackspråk och professionellt språk, myndighetskommunikation, läromedelsforskning, språkvård/språkplanering/språkpolitik.

Forskning

Pågående projekt (2019):

  • Att bygga professionell identitet genom skrivande (med Siv-Britt Björktomta)
  • Det kommunala tjänsteutlåtandet – en okänd men central förvaltningsgenre (med Karin Helgesson)
  • Exjobb på tröskeln mellan akademins och arbetslivets skrivande (med Erik Falk och Jack Fägrell)
  • Terminologiarbetets möten (med Ylva Byrman och Marie Sörlin)

Avslutade projekt (2017–2019):

  • Inventering av det akademiska skrivande inom utbildningar på en institutionen (med Maria Eklund Heinonen och Ingrid Len­nartson-Hokkanen 2017–2018). Rapporten "Mer än text och ord".
  • Läsa på skärm och på papper – olika sidor av samma mynt? En jämförelse av svar på öppna frågor i PIRLS och ePIRLS (med Maria Westman 2018).


Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.