Josse Lindh

Samordnare vid Studentavdelningen, Enheten för studie- och karriärvägledning

E-post:
josse.lindh[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2296
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Samordnare för lika villkor och riktat pedagogiskt stöd

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josse Lindh
Senast uppdaterad: 2021-03-09