Carl Fredrik Bergström

professor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Carl.Fredrik.Bergstrom[AT-tecken]jur.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250731
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Carl Fredrik Bergström är professor i Europarätt och juridiska fakultetens internationella samordnare för forskare och lärare.

Carl Fredrik Bergström är ansvarig för fördjupningskursen EU Commercial Law and Litigation (tillsammans med Vladimir Bastidas) och fördjupningskursen Introduction to American Law (tillsammans med gästlärare från University of Minnesota Law School).

Mina kurser

Biografi

Carl Fredrik Bergström är professor i Europarätt vid Uppsala universitet (2010). Han har en bakgrund som forskare vid EUI, European University Institute, i Florens (1995-2002), lärare vid Stockholms universitet (1996-2006) och forskningsledare i juridik samt ställföreträdande direktör vid SIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier (2002-2009). Carl Fredrik Bergström är huvudansvarig för ett forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och Robert Schuman Centre for Advanced Studies vid EUI (2017-).

Forskning

Carl Fredrik Bergströms primära forskningsområden är EU-rätt med fokus på grundläggande principer och samspel med nationell konstitutionell rätt samt EU:s normsystem, regleringsbeteende och rättslig metod. Pågående forskningsprojekt handlar framför allt om 1) nya normgivningsmönster inom EU med fokus på finansmarknaden - till exempel ökad användning av förordningar (istället för direktiv) och omfattande delegering av regleringsmakt till kommissonen och/eller 'agencies' - samt 2) det sätt på vilket den svenska offentlighetsprincipen (medborgares rätt att få tillgång till myndigheters handlingar) påverkas och utvecklas inom EU.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.