Patrick Micucci

ekonomichef vid Uppsala universitet Invest AB

E-post:
Patrick.Micucci[AT-tecken]holding.uu.se
Mobiltelefon:
073-8544519
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds v. 38, Innovation Hub
75183 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 UPPSALA

Kort presentation

Jag är Administrative chef på UU Innovation (50%) och Ekonomichef på UU Holding AB (50%). Jag har en bakgrund inom redovisning och ekonomi. I början av min karriär var jag revisor på KPMG och Arthur Andersen.

UU Innovation erbjuder ett brett stöd för nyttiggörande som bland annat inkluderar kommersialisering och samverkan. UU Holding investerar i ny-startade forskarbaserade bolag och hjälper forskare och studenter kommersialiserar sina uppfinningar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrick Micucci
Senast uppdaterad: 2021-03-09