Helena Litorp

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
Helena.Litorp[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-2542794
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Läkare

Mina kurser

Biografi

Kejsarsnitt och dess association med maternell ”near-miss” i Tanzania

Under de senaste årtiondena har andelen kejsarsnitt ökat över hela världen. I mitt doktorandprojekt studerar vi kejsarsnittsfrekvensen på ett universitetssjukhus i Tanzania. I den första studien har vi sett att kejsarsnittsfrekvensen år 2000-2011 ökade kraftigt bland kvinnor som tillhör obstetriska lågrisk-grupper, samtidigt som mödradödligheten steg. I nästa studie kunde vi se att en stor andel av mödradödsfallen och kvinnor som drabbades av livshotande tillstånd, s.k. ”near-miss”, var associerade till kejsarsnittskomplikationer. I den tredje och fjärde studien har vi intervjuat kvinnor och vårdgivare om deras syn på kejsarsnitt och försökt förstå vad som ligger bakom den kraftiga ökningen av kejsarsnittsfrekvensen. Vi hoppas att studierna ska kunna bidra till att minimera andelen kejsarsnitt på icke-medicinska indikationer i låginkomstländer.

Handledare

Birgitta Essén
Hussein Lesio Kidanto
Elisabeth Darj

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.