Gabriela Rosen

1:e forskningsing vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Neuroonkologi; Forskargrupp Fredrik Swartling

E-post:
gabriela.rosen[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4823
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gabriela Rosen
Senast uppdaterad: 2021-03-09