Andreas Fjellner

teknisk systemadministratör vid IT-avdelningen, Enheten för drift; Windows

E-post:
andreas.fjellner[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

teknisk systemadministratör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; IT Servicedesk och klientstöd

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.