Görkem Pacaci

universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
gorkem.pacaci[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 1020
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Since obtaining my PhD in 2017 on programming languages / program synthesis, I've been working on improving the efficiency and interpretability of our Inductive Program Synthesis tools, and working on finding new use cases to exploit program synthesis for Explainable AI / Interpretable Machine Learning.

Often hyped about OO/functional design. My previous experience was on video games, particularly procedural texture generation, as well as tools on geometry processing for collision detection.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.