Karolina Andersdotter

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
karolina.andersdotter[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 7049
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Kort presentation

Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder inom Avdelningen för lärande- och forskningsstöd. Jag undervisar i informationssökning inom humaniora och utbildningsvetenskap samt i digitala metoder och verktyg som används i forskningen, t.ex. programvaror, datahantering, dataanalys och visualisering.

Min arbetsplats finns på Ångströmbiblioteket.

Akademiska meriter: FK (svenska språket/nordiska språk), FM (biblioteks- och informationsvetenskap), MA (digital asset and media management)

Nyckelord: open access bibliotekarie digital humanities zotero personlig integritet gis sustainable development upphovsrätt crowdsourcing digital humaniora open science geodata citizen science datahantering data literacy

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karolina Andersdotter