Karolina Andersdotter

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
karolina.andersdotter[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 7049
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Kort presentation

Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder inom Avdelningen för lärande- och forskningsstöd. Jag undervisar i informationssökning inom humaniora och utbildningsvetenskap samt i digitala metoder och verktyg som används i forskningen, t.ex. programvaror, datahantering, dataanalys och visualisering.

Min arbetsplats finns på Karin Boye-biblioteket.

Akademiska meriter: FK (svenska språket/nordiska språk), FM (biblioteks- och informationsvetenskap), MA (digital asset and media management)

Nyckelord: bibliotekarie digital humanities crowdsourcing digital humaniora

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karolina Andersdotter
Senast uppdaterad: 2021-03-09