Karolina Andersdotter

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
karolina.andersdotter[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 7049
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Kort presentation

Bibliotekarie inom avd. för lärande- och forskningsstöd. Jag leder arbetsgruppen för digitala metoder och verktyg, vilket avser stöd inom de digitala metoder och verktyg som används i forskningsprocessen, t.ex. programvara, digitalisering, digital humaniora, datahantering, visualisering och publicering.

Min arbetsplats finns på Karin Boye-biblioteket.

Akademiska meriter: FK (svenska språket/nordiska språk), FM (biblioteks- och informationsvetenskap), MA (digital asset and media management)

Nyckelord: open access bibliotekarie digital humanities zotero personlig integritet gis sustainable development upphovsrätt crowdsourcing digital humaniora open science geodata citizen science datahantering data literacy

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.